en pl

Co warto zobaczyć

Co warto zobaczyć

Nie sposób na kilku stronach opisać wszystkich zabytków i atrakcji turystycznych, a i te, które chciałabym zarekomendować, w paru zdaniach trudno opisać. Zapraszam jednak na krótką wycieczkę po najciekawszych historycznie miejscach – średniowiecznych, gotyckich zamkach i budowlach.
Dziś to będzie wirtualna podróż, ale mając działkę w okolicy, na pewno znajdziecie Państwo czas, aby doświadczyć tego osobiście.

Golub-Dobrzyń

W Golubiu nie sposób nie zajrzeć na wspaniały zamek krzyżacki z XIII w.
W latach 1604-1625 został przebudowany
w renesansowym stylu na potrzeby księżniczki Anny Wazówny. Poza tym warty odwiedzenia jest XIV-wieczny kościół gotycki pw. św. Katarzyny oraz pochodzący z I poł. XIV wieku zespół murów obronnych wraz z basztami.

Szafarnia

Znajduje się tu pałac wzniesiony w 1910 roku w miejsce dworu stojącego w głębi parku. W dawnym dworze gościł w latach 1824-1825 młody Fryderyk Chopin. Obecnie znajduje się tu ośrodek chopinowski i muzeum kompozytora, a rokrocznie organizowane są międzynarodowe konkursy młodych pianistów.

Płonne

Znajduje się tu gotycki kościół zbudowany w 1402 roku. Płonne jest miejscowością rodzinną Jana Nepomucena Dziewanowskiego, bohatera i dowódcy słynnej szarży pod Samosierrą. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się pomnik tej znakomitej postaci.

Radziki Duże

Są tu ruiny średniowiecznego zamku rycerskiego pochodzącego z XIV wieku oraz gotycki kościół pw. św. Katarzyny.

Sadłowo

Znajduje się tu przepiękny barokowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wzniesiony w latach 1752-1756, z rokokowym wystrojem wnętrza. Innym wartym obejrzenia zabytkiem jest pałac z pocz. XIX wieku, pierwotnie klasycystyczny, który po przebudowie ok. 1960 roku zatracił cechy stylowe.

Starorypin

Jest to najstarszy gród na ziemi dobrzyńskiej, pierwotna lokalizacja największego miasta regionu – Rypina. Początki grodziska sięgają wczesnego średniowiecza. Na początku II tysiąclecia n.e. był to jeden z większych, prężnie rozwijających się ośrodków polskości w północnej części państwa Polan. Obecnie w miejscu grodu stoi obelisk upamiętniający początki miasta Rypina.

Rusinowo

Warto zobaczyć tam późnoklasycystyczny dwór z I poł. XIX wieku, otoczony pozostałościami parku krajobrazowego, z okazałym starodrzewem oraz podworski spichlerz z tego samego okresu.

Rypin

Najstarszym budynkiem w mieście jest gotycki kościół pw. św. Trójcy, wzniesiony przed 1345 rokiem. W Rypinie warto również odwiedzić Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, którego siedziba jest jednocześnie miejscem martyrologii wielu setek Polaków, mieszkańców Rypina i okolic w czasie II wojny światowej. To tzw. Dom Kaźni.

Obory

Słynne na całą Polskę Obory i znajdujący się tu klasztor oo. Karmelitów to perełka Pojezierza Dobrzyńskiego. Pierwotnie była to budowla drewniana, stopniowo zastępowana murowaną. Wnętrze utrzymane jest w stylu barokowo-rokokowym. Ołtarz główny pochodzący z 1696 roku z gotycką Pietą słynącą łaskami z I poł. XV wieku, w srebrnej sukience rokokowej. Klasztor przylega do kościoła od północy. Cmentarz w Oborach jest najstarszą nekropolią.

Rogówko

W drodze z Rypina do Obór warto zatrzymać się na chwilę w Rogówku, gdzie stoi drewniany wiatrak z początku XX wieku.